På svenska In English
Sök:

Fredssoldater  - Armemuseums årsbok 2008/2009

Fredssoldater - Armemuseums årsbok 2008/2009

"Fredssoldater" är temat för Armémuseums årsbok, en extra stor volym för de två åren 2008/2009.

395 sidor
Rikt illustrerade
Inbunden


Lång väntan där ingenting händer och hjälpande insatser i svårt härjade krigsområden är olika sidor av en fredssoldats uppdrag.

På Försvarsmaktens hemsida sägs det att 1 800 svenskar gör utlandstjänst varje år. I det moderna försvaret ska oroshärdar stoppas där de uppstår och konflikter begränsas från att spridas över stora områden.

Armémuseum vill genom denna bok ge ett historiskt perspektiv på opretationerna och även ge aktuella inblickar i svenska utlandsinsatser av idag.

De tolv artiklarna i boken berättar utförligt om utlandsstyrkan, dess historia och utveckling och i flera fall utifrån personliga erfarenhter.

Frågor som ställs i artiklarna och i försök att besvaras är till exempel:

- Vad gör vi för nytta?
- Har vi förmåga i värnpliktsarmén att hitta soldatmaterial?
- Vilka uppgifter har kvinnorna i de fredsbevarande operationerna?
- Hur är det att komma hem?
- Har vi lärt oss någonting?

Boken är en aktuell och intressant fördjupning i ämnet.

500:-


Utlandsstyrkan i fredens tjänst
Inför 50-årsjubiléet 2006 gav Försvarsmakten ut samlingsvolymen "Utlandsstyrkan i fredens tjänst.
350:-