På svenska In English
Sök:

HELVETESVECKAN

HELVETESVECKAN

År 2019 är det 300 år sedan rysshärjningarna drabbade delar av den svenska ostkusten. Under sommaren år 1719 plundrade den ryska härjningsflottan från Gävlebukten till Norrköping. Under 41 dagar brändes ett flertal städer, gods och bruk ner och 20 000 människor blev hemlösa. De ryska aktiviteterna längs kusten ingick i tsar Peters plan att försöka pressa Sverige i de pågående fredsförhandlingarna för att få ett slut på Stora nordiska kriget. De kollektiva minnena och berättelser från dessa händelser lever kvar i skärgården och berättas än idag.

Med ILLUSTRERADE KLASSIKER som förebild har  tecknaren Lennart Moberg gett sig i kast med att skildra denna dramatiska händelse i Norrköpings historia. Ryssarnas härjningar 1719 har nu blivit en seriebok!

88 sidor
Mjuka pärmar
Limbunden
Format: 210x290mm (så när som en A-4)I gamla tider var Sverige ofta i konflikt med Ryssland och otaliga var de slag som utkämpades dem emellan. Än idag ser Sverige på Ryssland med misstänksamhet (och vice versa förstås). Här exemplifieras, i en kommande illustrerad bok, det spännande ämnet när ryssarna i början på 1700-talet skövlade och brände stora delar av den svenska östersjökusten. Norrköping drabbades hårt då i praktiken hela staden försvann i lågorna. Själva grundberättelsen (ramberättelsen) i denna bok är historiskt korrekt med namn och platser och folk som var framträdande. Dock är själva historien en fiktion med spännande och dramatiska händelser.

Själva historien är upplagd som en sk. "Illustrerad Klassiker" en serie utan pratbubblor men med boktext i komprimerad form.


150:-


Norrköpings gatunamn
Har det funnits några prinsar i Tre Prinsars Gränd? Vem var egentligen Mäster Påvel och varför...
280:-
Go´morron
av Anne-Marie Karlsson
150:-