På svenska In English
Sök:

Observatören - en FN-observatör berättar från missioner i Syrien, Libanon och Israel

Observatören - en FN-observatör berättar från missioner i Syrien, Libanon och Israel


Läge för sträckläsning!

Jan Anderlund berättar om händelser som balanserar mellan rätt och fel, sorg och glädje, humant och inhumant, liv och död och mellan krig och fred.

"… den förberedande kursen inför min FN-tjänstgöring i Mellanöstern, hade jag stor nytta av, bland annat när jag stod uppställd mot en vägg i ett utbombat hus, för att bli avrättad. Det var ett urblåst och sönderbombat hus, en ruin mellan de två städerna Chtoura och Zahlé i Libanon, nära gränsen till Syrien …"

--------------------------------------------

Våren 1981 deltog jag i en förberedande kurs för FN-tjänst som FN-observatör. Kursen hölls i Strängnäs och där deltog officerare från samtliga Nordens länder. Deltagarna var blivande FN-observatörer och även stabsofficerare till den svenska FN-bataljonen på Cypern. Kursen var unik i sitt slag jämfört med andra kurser utomlands för internationell FN-tjänstgöring.

Den var realistiskt och mycket verklighetsnära upplagd och eftertraktad av länder även utanför Norden. Med andra ord en bra utbildning och pedagogisk kurs som bland annat tydligt belyste de kulturella skillnaderna mellan vår nordiska kultur och den i Mellanöstern och Pakistan etc. samt en uppbyggnad av liknande miljöer, kulturer och attityder, som skulle möta oss i kommande FN-tjänst.

Jag hade stor nytta av vad jag lärde mig på kursen, bl a när jag stod uppställd mot en vägg i ett utbombat hus, för att bli avrättad. Det var ett urblåst och sönderbombat hus, en ruin mellan de två städerna Chtoura och Zahlé i Libanon, nära gränsen till Syrien. Mer om denna episod, samt andra utvalda händelser kan ni läsa om i denna min berättelse under min tid som FN-observatör / United Nations Military Observer, UNMO, för UN 1981-82.

Jag var bland annat på plats när Israel invaderade Libanon, som började med flygattacker och bombningar i Beirut den 4 juni 1982, varefter den den Israeliska markinvasionen inleddes in i Libanon.

Jan Anderlund

250:-


UTSÄND - arbeta leva älska  i krigets mitt
Författare: Elisabet Hellsten
185:-
Mission with UNIFIL
An African Soldier's Reflections
225:-
The Sinai Peace Front
by Bertil Stjernfelt
200:-
United Nations Peacekeeping after the Suez War
Commander-in-Chief of the Swedish Army in 1976-84, took part as a junior staff officer in...
200:-
50 år efter MUCK
av Jalle Johanson
175:-
Suezkrisen – FN-bat G01, 1956-57
En bok om Dag Hammarskjöld och den första svenska FN-bataljonen
225:-