På svenska In English
Sök:

På Fredens Slagfält

På Fredens Slagfält

Författare: Bror Richard Svärd
Illustrerad, hårda pärmar, 180 sidor
Utkommer 20180301

KAN beställas nu!
-------------------------

Bror Richard Svärd föddes 1931 i Alfta i Hälsingland och växte upp i byn Klitten där föräldrarna, Richard och Anna Svärd, ägde ett småbruk. 
I sina tonår ville han bli antingen skogvaktare eller journalist, men det blev som poliskonstapel i Långshyttan i Dalarna som han inledde sin yrkesbana.

Här På Fredens Slagfält uppehåller sig Bror Richard Svärd runt sina under åren återkommande FN-engagemang, där den mest händelserika och ingående delen återfinns i kapitlet om  Kongo, där svensk trupp åren 1960-64 för första gången på 150 år dras in i ett fullskaligt krig – där 19 svenska FN-soldater stupar.

Kongomissionen satte djupa mentala spår hos en del soldater. Bror belyser detta på ett ömt och varsamt sätt i sin berättelse, liksom även bristen på debriefing efter soldaternas hemkomst – till vardagen i Sverige och den allmänt, under många års tid, rådande oförståelsen för uppdragets svårighet och komplexitet.

Bror verkade även under ett par år med placering i Jerusalem inom UNTSO, i rollen som ”Field Service Security Officer.” Han deltog också en tid i FN:s civila polisstyrka på Cypern, likaså i expertuppdrag inom flyktingfrågor i Thailand och som valövervakare i Sydafrikas demokratiseringsprocess. Allt detta har sin plats i Brors berättelser i form av ögonblicksskildringar och dagboksantekningar.

Personligheter och händelser alltsedan Suezkrisens dagar 1956 till idag, passerar revy i svärdsligt målande bilder – av en man med stor integritet, som varmt delar världssamfundets humanistiska värden och värderingar.

Den pensionerade kriminalkommissarien vid Rikspolisstyrelsen och Säkerhetspolisen, Bror Richard Svärd, är även en återkommande skribent i olika publikationer, såsom Kvällstunden och Fredsbaskern – högst sannolikt  ett uttryck för den journalistiska tonårsdrömmen.
Dag Hammarskjöld inspekterar den svenska truppen i Leopoldville strax före resan - hans sista, den mot Ndola den 17 september 1961. Soldaten i mitten, med bajonetten mitt för Hammarskjölds högra ben, heter Rolf Johansson och idag boende i Norrköping. Inför avresan hade frivilliga soldater anmält sig för att följa med på resan och vara vaktstyrka för planet och besättningen.

Många anmälde sig, Rolf var en av dem. P g a det stora intresset för uppdraget, fick slutligen lottdragning avgöra vilka som skulle komma ifråga  - och då drog Rolf sitt livs nitlott!
200:-


UTSÄND - arbeta leva älska  i krigets mitt
Författare: Elisabet Hellsten
185:-
Mission with UNIFIL
An African Soldier's Reflections
225:-
The Sinai Peace Front
by Bertil Stjernfelt
200:-
United Nations Peacekeeping after the Suez War
Commander-in-Chief of the Swedish Army in 1976-84, took part as a junior staff officer in...
200:-
50 år efter MUCK
av Jalle Johanson
175:-
Föregående12
Suezkrisen – FN-bat G01, 1956-57

Suezkrisen – FN-bat G01, 1956-57

En bok om Dag Hammarskjöld och den första svenska FN-bataljonen
– G01 – Suezbataljonen.
Av Olle Johansson.

Utkom i september 2006, inför 50-årsfirandet av den första svenska väpnade
FN-styrkans avfärd till Egypten/Suez/Sinai.


Boken Suezkrisen tar avstamp i folkhemmets Sverige, hösten 1956, då Olle Johansson, med stor anspänning - och utan de närmastes vetskap - sände sin ansökan om deltagande i det som sedermera kallades ”Suezbataljonen”. Han blev uttagen till signalist i förtruppen.

Det första kapitlet ger en storpolitisk bakgrund och handlar om Dag Hammarskjöld och den i sanning banbrytande insats denne gjorde, då han i Ungern-revoltens skugga under det kalla krigets dagar, förmådde stormakterna att gemensamt ställa sig bakom en fredsinsats, genom att sända militär trupp, från tio länder, till Mellersta Östern. En historisk händelse. Och en mycket stor händelse i Sverige, benämnd "en milstolpe i svensk militärhistoria".

Olle Johanssons skildring tar sin början under förberedelserna för FN-bat G01 - från Strängnäs i november 1956 - och avslutas med återkomsten till Sverige i maj 1957. Några kamrater ur denna pionjärstyrka bidrar med egna episoder och berättelser, vilket sammantaget ger en personlig, detaljrik och bitvis varm och humoristisk skildring.

----------------------------
RESCENSION:
Recensenten Elisabeth Sköns, är forskare och projektledare vid SIPRI.

Suezkrisen inleddes med att Egypten nationaliserade Suezkanalen som reaktion på att världsbankens tog tillbaka sitt löfte att bidraga till finansieringen av Assuandammen. Tre månader därefter anfölls Egypten av Israel, England och Frankrike. Egypten svarade med att spärra Suezkanalen, och därmed oljetransporterna till Europa. FN stod inför sin allvarligaste kris dittills, eftersom säkerhetsrådet var förlamat av Englands och Frankrikes veton mot eldupphör. Dag Hammarskjöld, FN:s generalsekreterare 1953-1961, lyckades genom ett innovativt drag föra över frågan till generalförsamlingen och få till stånd beslut om eldupphör och trupptillbakadragande under FN:s övervakning. Sverige bidrog med en bataljon på drygt 300 man, den första i sitt slag.

Denna bok, skriven av en signalist i den svenska FN-bataljonen, beskriver såväl bakgrunden till FN-uppdraget som dess praktiska tillämpning. Läsaren får genom en mängd enskilda öden följa svenskarnas uttagning, snabbutbildning och framför allt övervakningsarbetet i ökenhettan. Boken är till stor del skriven som en dagbok, lättläst, med intressanta detaljer och en mängd fotografier.

------------------

176 sidor, inbunden, illustrerad

225:-