På svenska In English
Sök:

Utmärkelsetecken på militära uniformer

Utmärkelsetecken på militära uniformer

av Christian Braunstein

198 sidor, 4-färg
Rikt illustrerad
Svensk/engelsk parallelltext
Utgivningsår: 2007
---------------------------------------------

I det militära, där alla tecken på status och kompetens bärs synligt på uniformen, har utmärkelsetecken och hur dessa får bäras alltid tillmätts stor betydelse. Detta inte minst mot bakgrund av att man inte bara vid högtidliga tillfällen i paraduniform, utan också i mer vardagliga sammanhang med släpspänne, markerar de utmärkelser man fått.

Särskilt angelägen har kunskapen om hur de bestämmelser som reglerar detta ser ut blivit, för den militära personal som i samspel med andra nationers officerare numera tjänstgör internationellt.

---------------------------------------------

Författaren Överstelöjtnant Christian Braunstein, Livgardets dragoner (K1), arbetar sedan 1997 som ständig sekreterare i Försvarets traditionsnämnd vid Statens försvarshistoriska museer i Stockholm.
Han har tidigare skrivit flera böcker om Försvarsmaktens förband, ceremonier och traditioner, bland andra:

- Sveriges arméförband under 1900-talet (2003)
- Svenska försvarsmaktens fälttecken efter millennieskiftet (2004)
- Svenska flygvapnets förband och skolor under 1900-talet (2005)
- Heraldiska vapen inom det svenska försvaret (2006)

---------------------------------------------

Relaterade länkar:
medaljproffset.se
medalj.nu
axelklaff.nu

195:-