På svenska In English
Sök:

Marinhelikoptern

Marinhelikoptern

Boken Marinhelikoptern är en exposé i ord och bild över det moderna Marinflygets tillkomst och utveckling. Här ges en inblick i de fascinerande händelser som från 1911 och fram till våra dagar har gestaltat tillvaron för våra svenska marinflygare.

Marinen var pionjärer beträffande det militära bruket av flygplan i Sverige, men också vad gäller helikopterns införande i det svenska försvaret. När tandemrotor-helikoptern VERTOL 44 togs i tjänst 1958 döptes den snabbt i folkmun till ”den flygande bananen” och blev en lika välkänd som uppskattad profil runt om i landet.

Den hektiska perioden med ubåtsjakt som pågick från början av 1980-talet och fram till 1994 samt den dramatiska räddningsinsatsen vid M/S ESTONIAS förlisning har till viss del präglats av självaktning men även av en ödmjuk framtoning hos dagens marinflygare.

Framtiden (år 1997) är omgärdad av organisations-förändringar och utvecklingsskeenden men en svag rodnad i horisonten ger sken av en ny förhoppningsfull morgondag för marinflyget, en av spjutspetsarna i det svenska marina försvaret.

300:-


Sveriges Marina Förband och Skolor under 1900-talet
Författare: Sune Birke och Christian Braunstein.
195:-