På svenska In English
Sök:

Vi riskerade livet för FN och Cypern

Vi riskerade livet för FN och Cypern

278 sidor,
inbunden,
illustrerad,


Lagom till UNFICYP:s 50 åriga existens 2014 utkom boken ”Med FN på Cypern 1964 – 1974” en kronologisk redogörelse för vad som skedde på respektive bataljon under tidsperioden. Fortsatt grävande i arkiven och fler intervjuer har givit stoff till ytterligare en bok om de svenska FN-soldaterna på Cypern.

Med uppenbar fara för sina liv uträttade svenska pojkar hjältedåd som inte uppmärksammats här hemma. Jag har valt att koncentrera texten runt de tillfällen då de svenska FN-soldaterna verkligen utsattes för fara. En allmän uppfattning har ju varit att FN-tjänst på Cypern var detsamma som sex månaders semester, det var det definitivt inte före delningen av ön.

Efter att jag skrev min förra bok ”Med FN på Cypern 1964 – 1974” fick jag flera berättelser och fakta från kamrater som upplevt sådant som inte direkt framkom i texten. Framförallt finns inte den första tiden på Cypern konkret beskrivet i de arkiv där man borde hitta fakta. Men med hjälp av dagböcker från de som tjänstgjorde i bataljonerna 24 och 26 har jag kunnat rekonstruera händelserna under den heta sommaren 1964.

För att förstå de situationer styrkan inblandades i bör man ha Cyperns 1900-talshistoria i backspegeln, både förspelet till konflikten och vad som hände på ön i samband med de olika incidenterna. Här redovisas händelseförloppen i kronologisk ordning.

Här publiceras verkligen unika foton, vilka istället för att förvaras i arkiv och byrålådor nu kommer till offentlighet. Det är ögonblicksbilder, tagna av såväl professionella fotografer som amatörer, bilder som belyser såväl historien som de svenska soldaternas insatser.

Citat av författarens baksidestext!


295:-