På svenska In English
Sök:

På Fredens Slagfält

På Fredens Slagfält

Författare: Bror Richard Svärd
Illustrerad, hårda pärmar, 180 sidor
Utkommer 20180301

KAN beställas nu!
-------------------------

Bror Richard Svärd föddes 1931 i Alfta i Hälsingland och växte upp i byn Klitten där föräldrarna, Richard och Anna Svärd, ägde ett småbruk. 
I sina tonår ville han bli antingen skogvaktare eller journalist, men det blev som poliskonstapel i Långshyttan i Dalarna som han inledde sin yrkesbana.

Här På Fredens Slagfält uppehåller sig Bror Richard Svärd runt sina under åren återkommande FN-engagemang, där den mest händelserika och ingående delen återfinns i kapitlet om  Kongo, där svensk trupp åren 1960-64 för första gången på 150 år dras in i ett fullskaligt krig – där 19 svenska FN-soldater stupar.

Kongomissionen satte djupa mentala spår hos en del soldater. Bror belyser detta på ett ömt och varsamt sätt i sin berättelse, liksom även bristen på debriefing efter soldaternas hemkomst – till vardagen i Sverige och den allmänt, under många års tid, rådande oförståelsen för uppdragets svårighet och komplexitet.

Bror verkade även under ett par år med placering i Jerusalem inom UNTSO, i rollen som ”Field Service Security Officer.” Han deltog också en tid i FN:s civila polisstyrka på Cypern, likaså i expertuppdrag inom flyktingfrågor i Thailand och som valövervakare i Sydafrikas demokratiseringsprocess. Allt detta har sin plats i Brors berättelser i form av ögonblicksskildringar och dagboksantekningar.

Personligheter och händelser alltsedan Suezkrisens dagar 1956 till idag, passerar revy i svärdsligt målande bilder – av en man med stor integritet, som varmt delar världssamfundets humanistiska värden och värderingar.

Den pensionerade kriminalkommissarien vid Rikspolisstyrelsen och Säkerhetspolisen, Bror Richard Svärd, är även en återkommande skribent i olika publikationer, såsom Kvällstunden och Fredsbaskern – högst sannolikt  ett uttryck för den journalistiska tonårsdrömmen.
Dag Hammarskjöld inspekterar den svenska truppen i Leopoldville strax före resan - hans sista, den mot Ndola den 17 september 1961. Soldaten i mitten, med bajonetten mitt för Hammarskjölds högra ben, heter Rolf Johansson och idag boende i Norrköping. Inför avresan hade frivilliga soldater anmält sig för att följa med på resan och vara vaktstyrka för planet och besättningen.

Många anmälde sig, Rolf var en av dem. P g a det stora intresset för uppdraget, fick slutligen lottdragning avgöra vilka som skulle komma ifråga  - och då drog Rolf sitt livs nitlott!
200:-